Tjänster

Livskraft erbjuder

YOGA

Yoga kan vara ett sätt att förena kropp och sinne genom andning och olika övningar.  Livskraft erbjuder lugn, mjuk yoga inspirerad från MediYogan och YinYogan. Vi fokuserar på att sträcka ut, varva ner och hitta tillbaka till lugnet inom oss genom andning och närvaro i liggande och sittande ställningar. 

Meditation har används i tusentals år över världen.  Det finns många olika meditationer men oavsett val av metod så  är meditation ett bra sätt att komma närmare sig själ och bli mer avslappnad

Meditation ökar bland annat din självkänsla, koncentrationsförmåga, mod, självkännedom och medkänsla.

.

MEDITATION

FRIGÖRANDE DANS - MINDFULNESS I RÖRELSE

Frigörande Dans bygger på närvaro, de fria rörelserna och andningen. Här finns inga rätt eller fel - det är helt och hållet din egna dans. Jag som inspiratör inspirerar dig till att utforska olika rörelser, genom att lyssna hem till din kropp och hur den vill röra sig till olika slags musik. Frigörande Dans är ett skönt, roligt och effektivt sätt att släppa på spänningar, stress och oro och landa in i kroppen. Du får tillgång till mer livsenergi, glädje och kreativitet. 

COACHING/ VÄGLEDNING

Känner du att du tappat bort dig själv i livspusslet? Behöver du mer harmoni och balans i livet? Känns det som att du sitter fast i livet och inte kommer vidare? Vill du förändra ett område i ditt liv, ett betende eller söker du personlig utveckling?


Coaching är en källa för utveckling och växande för dig. Här fokuserar vi på det du vill ha, dina mål och hur du kan nå dom.  Här utmanas begränsande övertygelser och hinder och du får hjälp i och inspiration till att agera mot dina mål och leva mer i harmoni med dig själv.

Qigong är en flera tusen år gammal terapeutisk träningsmetod för självläkning som härstammar från Kina. Den Qigongform som Livskraft erbjuder är De Fem Elementens qigong vilken består av lätta, långsamma rörelser med fokus på bukandning. De fem elementens qigong jobbar med att lösgöra blockeringar i kroppen så att vår livsenergi kan flöda friare och så att vi därmed kan uppnå bättre hälsa. Vi tränar bland annat upp koordinationsförmåga, närvaron i nuet, koncentration, balans och stärker och balanserar våra inre organ och den kroppsliga och själsliga balansen i största allmänhet.

QIGONG

MINDFULNESS

Mindfulness (Medveten Närvaro) är en gammal österländsk teknik som handlar om att öva sig i att vara medvetet närvarande i det innevarande ögonblicket istället för i tankarna, i det som har varit eller planerar inför framtiden. Genom att integrera mindfulness i vardagen upplever många människor bland annat ökad avslappning, koncentration, kreativitet, empati, större självkännedom och förmåga att hantera stress. Forskning har visat att mindfulness kan minska symptom vid  ångest, smärta och depression.

Livskraft erbjuder kontinuerligt olika workshops och kurser inom Frigörande Dans, Meditationer, Mindfulness, Yoga och Qigong både för individer och företag samt online. Du kan även boka enskilda sessioner.